top of page

LIMINALITY 2023 
        AAA Exhibition

Boston

Location: TBD

Date: Summer March, 2023 (TBA)

Asset 7.png

Attended Artists

Danni Zhao

Decheng Cui

Fengxiao Xu

Hongyu Chen

Jingjing Zheng

Jinglin Wang

Jingqi Steinhiser

Jinwenrui Ma

Lei Zong

Lin Ji

Linlin Yu

Luna Zhang

Min Soo Park

Mona Leau

Noah Zhou

Qiyue Zhang

Ran Weng

Rui Ma

Valin Lin

Xiaohan Liu

Xiaohan Zhou

Xingtong Shen

Yichen Wu

Yutong Liu

Zejun Shen

Zhiwen Tang

Zhiyu You

Artwork

Painting&Printmaking

bottom of page