top of page

LIMINALITY 2022 
        AAA Exhibition

Muzilion Gallery

April 14th - April 24th, 2022
California
Asset 8.png

Reception Date: 3PM PST, 04-16-2022

Mon. - Thur.    11 am-8 pm
Fri. & Sat.        10 am - 9 pm
Sun.                 11 am - 6pm

INFORMATION

NEWS

Screen Shot 2022-04-19 at 10.49.55 AM.png
41739427_1825022937617919_1527631231947112448_n.jpeg
1.png

Opening celebration of Asian Artists Visual Art Exhibition in Los Angeles

EXHIBITION THROWBACK

LIMINALITY 2022  AAA EXHIBITION:MUZILION GALLERY, LOS ANGELES

ATTENDED ARTISTS

Baolong song

Chang Gao

Chantal Kassarjian

Christina Jian

Decheng Cui

Decue Wu

Hongyu Chen

​Jingjing Zheng

Jinglin Wang

LE CONG NGUYEN

Lin Ji

Linlin Yu

Maxine Zhou

Min Soo Park

Mona Leau

Noah Zhou

Qiyue Zhang

Ran Weng

Rebekah Huang

Rui Ma

Xiaohan Liu

Xiaohan Zhou

Yaozhi Liu

Yi-Hsuan Hsu

Zejun Shen

ARTWORK

PAINTING & PRINTMAKING

127

Artist: Yi-Hsuan Hsu

Artwork: Screaming Mushroom (2021)

129

Artist:   Yi-Hsuan Hsu

Artwork: Vast (2021)

164

Artist: Ran Weng

Artwork: The Heart of the Snake (2021)

393

Artist:  LE CONG NGUYEN

Artwork: Dancing with the Devils(2022)

446

Artist: Jingjing Zheng

Artwork: Wheatfield (2021)

447

Artist: Jingjing Zheng

Artwork: See with your heart (2021)

572

Artist: Jingjing Zheng

Artwork: See with your heart-Altamont, CA (2021)

454

Artist: Decheng Cui

Artwork: F(X) (2019-2021)

671

Artist: Christina Jian

Artwork: Mama (2021)

817

Artist: Noah Zhou

Artwork: LIAR_KILLER

DIGITAL GRAPHIC

113

Artist: Rui Ma

Artwork: Eight Ways to Protect Biodiversity (2020)

149

Artist:  Maxine Zhou

Artwork: cyberpunk-tibet (2020)

316

Artist: Linlin Yu

Artwork:  Pursuit of Promise(2021)

324

Artist: Qiyue Zhang

Artwork: Way back home depicts me in New York City,

living alone in a foreign country.(2022)

405

Artist:  Zejun Shen

Artwork:  Murder of Passion (2021)

536

Artist: Xiaohan Zhou

Artwork: Pilgrimage (2022)

148

Artist:  Maxine Zhou

Artwork: us-semi-human (2020)

152

Artist:  Rebekah Huang

Artwork: NYC MTA 34th Penn Station (2021)

318

Artist: Linlin Yu

Artwork: We Are Not A Virus(2021)

397

Artist: Lin Ji

Artwork:  Studies on Stop Signs (2020)

406

Artist: Wenxin Zhao

Artwork: Untitle(2022)

538

Artist: Xiaohan Zhou

Artwork: My Personal Utopia (2021)

623

Artist: Chang Gao

Artwork: TypoLA: The Hidden Voice (2022)

PHOTOGRAPHIC ART

160

Artist:  Yaozhi Liu

Artwork:  There it is, take it! (2019-now)

199

Artist:  Mona Leau